W najbliższym czasie prawdopodobnie nastąpi zmiana grafiku mityngów, mityngi czwartkowe planowane są w godzinach 17.30 – 19.00.

Natomiast w przypadku najbliższego czwartku (10 II) mityng najprawdopodobniej nie odbędzie się w ogóle, chyba, że znajdzie się zastępstwo dla prowadzącego lub nastąpi jakaś zmiana planów.
Jeśli w tym dniu mityng się odbędzie w ogóle, to planowany jest start o 17.30

Zmiana grafiku mityngów