Na ostatnim mityngu Anonimowych Uzależnionych od Komputera na Siennej (16.04.2018)​, w obecności reprezentanta mityngu Skype​, po krótkiej dyskusji jednogłośnie ​przegłosowano ​zmodyfikowaną treść ​Kroku 1:

Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec komputera, internetu lub innej technologii i że straciliśmy kontrolę nad swoim życiem.

Tę treść zaaprobował też reprezentant mityngu na Klasyków.​

Wspólnota Anonimowych Uzależnionych od Komputera jest młodą wspólnotą, korzystamy w dużym zakresie z doświadczeń innych wspólnot 12-krokowych. Dotyczy to także treści 12 Kroków i 12 Tradycji. Zostały one dostosowane do specyfiki naszej choroby – tym tylko różnią się od tych, które możemy spotkać u Anonimowych Alkoholików i innych wspólnotach. Powyższa zmiana to drobna korekta mająca na celu rozwianie wątpliwości typu: Czy, jeśli nie nadużywam komputera, ale mam problem ze smartfonem, to wspólnota AUK jest dla mnie? Odpowiedź brzmi: Jak najbardziej, o ile tylko chcesz to zmienić.

Stąd ogólniejsze sformułowanie: „lub innej technologii”.

Zaktualizowaną treść Kroków można pobrać z repozytorium plików Anonimowych Uzależnionych od Komputera.

Zaktualizowaliśmy treść Kroku 1