Od września 2020 częstotliwość mityngów środowych (AUK-Anon) będzie mniejsza (raz na 2 tygodnie). Termin kolejnego zaplanowanego mityngu – 9 IX godzina 18.00. Zapraszamy wszystkich chętnych!

Mityngi AUK-Anon w październiku planowane są w terminach:
1) 7 X godz. 18.00
2) 21 X godz. 18.00

Mityngi AUK – Anon od września 2020