W grudniu mityng sobotni planowany jest 28 XII o 12.30
Chętni proszeni są o zgłaszanie się przez sms co najmniej dzień wcześniej – 513 507 657

Mityng sobotni w Warszawie – zmiana terminu w grudniu