Warsztaty AUK

Pojawiło się zapotrzebowanie na warsztaty programowe AUK. Kilkoro doświadczonych członków AUK zgodziło się na zmianę prowadzić takie warsztaty. Pracujemy na 12 Krokach, abstynencji i wzorcach. Dla zaangażowanych jest to szansa na zrobienie Programu. Warsztaty mają charakter zamknięty, tzn. zaproszony jest